Vacances i baixa per IT

Què passa si algun dels vostres empleats agafa la baixa per incapacitat temporal (IT) i aquesta coincideix amb el període de vacances?

Vacances i baixa per IT

 

Si algun dels vostres treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir dels dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix succeirà si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però hi acaba coincidint totalment o parcialment.

A partir d’aquí, i en funció del tipus de baixa, vegeu en quins moments el treballador podrà gaudir de les vacances:

  • En general. Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins de l’any natural al qual corresponen, el treballador haurà de gaudir-ne dins dels 18 mesos després del final de l’any en què s’hagin meritat.

 

  • Embaràs. Si la IT està relacionada amb l’embaràs, el part o la lactància de la treballadorao si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill —baixa per maternitat o paternitat—, no existeix cap límit temporal per al gaudi de les vacances.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre totes les qüestions relacionades amb el gaudi de les vacances de la vostra plantilla.

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!