Préstec en document privat

Tingueu en compte algunes cauteles perquè Hisenda no consideri que és una donació

Préstec en document privat

En el context actual han augmentat les operacions de préstec entre particulars —o entre particulars i empreses. I el normal és que aquests préstecs es formalitzin en un document privat o inclús que no existeixi aquest document i només existeixi una transferència bancària.

Quan un préstec es formalitza en document privat, és recomanable presentar-lo a l’oficina liquidadora de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP). Això no suposa cap cost —els préstecs estan exempts d’aquest impost— i, d’aquesta manera, queda constància de la data en què es va formalitzar l’operació i de les condicions pactades, ja que una còpia del document queda en poder de l’administració.

No obstant això, el fet que el document no es presenti en aquesta oficina liquidadora no implica que no sigui vàlid. Així doncs:

  • En general, n’hi ha prou que hi hagi acord entre dues parts perquè un contracte sigui vàlid —inclús encara que es formalitzi verbalment.
  • Pot existir un problema de prova, però si s’acredita l’existència del pacte, aquest és totalment vàlid i obliga els que el van atorgar.

Per a provar l’existència del préstec —i tant si aquest es presenta a l’oficina liquidadora com si no—, és necessari que tots els fluxos econòmics lligats a l’operació —l’entrega inicial del capital i la devolució d’aquest, juntament amb els interessos— quedin plasmats en moviments bancaris i en la comptabilitat —si alguna de les parts és una societat o desenvolupa una activitat econòmica. D’aquesta manera evitareu que Hisenda pugui considerar que el préstec amaga una donació i evitareu els efectes fiscals que això suposaria.

 

 

 

Els nostres professionals us assessoraran en la redacció del contracte de préstec i controlaran els fluxos econòmics perquè Hisenda no pugui considerar que existeix una donació.

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!