Opció pel règim fiscal d’impatriats

Si l’afectat no opta per aquest règim fiscal dins del termini legal, ha de tributar pel règim general.

Opció pel règim fiscal d’impatriats

Quan una persona física que no ha residit a Espanya durant els últims deu anys es trasllada al nostre país per a treballar, es pot acollir al règim d’impatriats. D’aquesta manera, l’any en què es desplaça i els cinc següents pot tributar segons les normes de l’impost sobre la renda de no residents en lloc de fer-ho segons les de l’IRPF.

Per a professionals amb retribucions  elevades, aquest règim pot suposar estalvis fiscals importants. Així, en lloc d’aplicar els tipus de la tarifa general de l’IRPF —de fins al 45%—, tributaran al 24% pels primers 600.000 euros de rendes obtingudes i al 45% per la resta.

Això sí, perquè aquest règim sigui aplicable és necessari que el treballador opti per aplicar-lo presentant a Hisenda el model 149. En general, aquesta comunicació s’ha de dur a terme en un termini de sis mesos des de la data d’inici de l’activitat que consti en l’alta a la Seguretat Social a Espanya.

 

  • La comunicació no és un mer formalisme. Segons el Tribunal Suprem, si es presenta quan ja ha transcorregut el termini legal, aquest règim especial ja no serà aplicable i l’afectat haurà de tributar per IRPF.
  • A més, en tractar-se d’una opció, és irrevocable —per raons de seguretat jurídica i per a evitar abusos dels contribuents.

 

 

Els directius que es traslladen a Espanya poden gaudir d’un règim fiscal beneficiós. Si a la vostra empresa existeix una situació d’aquest tipus, els nostres professionals analitzaran la millor opció per a l’afectat.

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!