Incentius i comunicacions a la Tresoreria

Empreses i autònoms han de dur a terme certes comunicacions per a beneficiar-se dels últims incentius que s’han establert.

Incentius i comunicacions a la Tresoreria

Els ERTOs derivats del coronavirus i les exoneracions en les cotitzacions que es poden aplicar les empreses seguiran vigents fins el 30 de setembre de 2020. Això sí, la Tresoreria General de la Seguretat Social les aplicarà a instàncies de l’empresa un cop aquesta hagi efectuat diverses comunicacions per Sistema RED. En aquest sentit:

  • S’ha d’identificar per Sistema RED els treballadors afectats per l’ERTO. A aquest efecte, s’ha de marcar una clau diferent a la fitxa de cada treballador segons en quina situació es trobi: si està afectat per un ERTO de suspensió o per un de reducció de jornada, si es troba desafectat…
  • Així mateix, l’empresa ha de presentar una declaració responsable respecte de cada codi de compte de cotització (CCC) i en cada mes meritació.

D’altra banda, els treballadors autònoms que hagin cobrat la prestació per cessament d’activitat derivada del covid-19 fins el 30 de juny de 2020 tenen dret a una exempció en les seves quotes del RETA a partir de l’1 de juliol i fins el setembre. En aquest cas, la Tresoreria ha indicat que aquesta exempció s’aplicarà de manera automàtica i que no s’ha d’efectuar cap comunicació.

L’últim butlletí de notícies RED indica com s’han de dur a terme aquestes comunicacions. Feu clic aquí per a accedir a aquest butlletí.

 

Els nostres professionals us informaran sobre les exoneracions en la cotització aplicables a empreses i autònoms.

 

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!