Conflictes entre socis i valoració de l’empresa

Després de la situació causada pel coronavirus han augmentat les discrepàncies entre socis sobre com s’ha de continuar el negoci.

Conflictes entre socis i valoració de l’empresa

Si les discrepàncies inicials no se solucionen, en aquests casos el millor és que els socis discrepants transmetin les seves participacions als restants. I per a fixar el valor d’aquestes participacions, el que s’aconsella és que nomenin un o diversos experts independents.

Una manera senzilla de valorar l’empresa consisteix en prendre els fons propis i sumar o restar als actius i passius la diferència entre el seu valor comptable i el seu valor real. Aquest mètode s’anomena valor liquidatiu corregit: és com si es liquidés la societat i els socis es repartissin el valor real de la seva participació.

Altres formes de valoració tenen en compte que la societat continuarà funcionant, i busquen compensar el venedor per «renunciar» als beneficis futurs. En aquests casos, el valor es determina de la manera següent:

  • S’estimen els fluxos que la societat generarà els propers anys; per exemple, els propers cinc anys.
  • Aquests fluxos es «porten» a data actual, aplicant un tipus d’interès.
  • I al resultat final se li suma el valor liquidatiu que pugui tenir la societat un cop finalitzats els cinc anys —o el termini que s’hagi tingut en compte—, també actualitzat.

L’expert haurà de determinar la raonabilitat dels anys que comprèn la valoració, del tipus d’interès al que es descompten els fluxos futurs o del valor residual. Per a això, tindrà en compte el tipus de negoci, si està més o menys consolidat, la consistència de les relacions amb els clients, dels projectes i contractes signats, la professionalitat del seu equip humà, etc.

 

 

Si algun dels socis de la vostra empresa vol abandonar el projecte, eviteu discussions sobre el preu de la seva participació. Els nostres professionals us ajudaran a valorar el negoci i a arribar a un acord que satisfaci totes les parts.

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!