Concurs: una possible solució

Fa uns mesos es va prorrogar la moratòria per a presentar concurs. Un cop finalitzi, es preveu que augmenti el nombre d’empreses que cauran en aquesta situació.

Concurs: una possible solució

Quan una empresa està en dificultats, la llei estableix un procediment especial per a superar la situació: la declaració de concurs de creditors. Amb el concurs es detenen tots els pagaments anteriors, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord amb els creditors sobre una reducció del deute, o un ajornament, o totes dues coses a la vegada. A aquest efecte:

  • Un cop es manifesti una desatenció generalitzada de pagaments, l’administrador de l’empresa deutora té dos mesos per a sol·licitar el concurs voluntari. Si no ho fa, pot arribar a ser declarat responsable dels deutes socials, per no haver actuat amb diligència.
  • La sol·licitud també pot ser presentada per algun creditor  (en aquests casos el concurs es denomina «necessari»).

A causa de la crisi econòmica derivada de la covid-19, els terminis per a sol·licitar el concurs han quedat suspesos fins el 14 de març de 2021 (de manera que l’administrador no incorre en responsabilitat si s’espera fins a aquesta data per a presentar la sol·licitud). De la mateixa manera, també es va suspendre fins a aquesta data la tramitació de les sol·licituds de concurs necessàries que els creditors han presentat des del 14 de març de 2020.

Tot el procediment concursal està enfocat a aconseguir un acord amb els creditors per a assegurar la continuïtat de l’activitat. I si aquest acord no és possible, es procedeix a liquidar la societat de manera ordenada, evitant «curses» entre els creditors que podrien perjudicar uns en benefici dels altres.

 

 

El concurs és un mecanisme de defensa per a l’empresa deutora mateixa i per als creditors. Els nostres professionals us informaran sobre com funciona aquesta manera de procedir tant des del punt de vista del deutor com del creditor.

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!